Kiwanis

Kjære Båtfolk !

KIWANIS er en internasjonal humanitær organisasjon av klubber med sitt virke i frie nasjoner. Organisasjonen ble grunnlagt 21. januar 1915 i Detroit, Michigan; USA. Kiwanis er i dag spred over hele verden.

Kiwanis konsentrerer sin innsats på områder i lokalsamfunnet, der det offentlige av ulike årsaker ikke kan gi den nødvendige menneskelige og økonomiske støtte.  Kiwanis har prioritert sin innsats blant barn og unge, spesielt funksjonshemmede. Innsatsen rettes spesielt mot behov i lokalmiljøet, men organisasjonen har også flere internasjonale prosjekter.

De 80 Kiwanis klubber vi har i Norge, med sine 1542 medlemmer, er samlet i Kiwanis Internasjonal Distrikt Norden (www.kiwanis.no) På Sørlandet er det klubber i Risør, Tvedestrand, Arendal og Kristiansand.

Samlet for de norske klubbene blir det hvert år nedlagt betydelig frivillig humanitær innsats. Samlede donasjoner til humanitære formål var eksempelvis i 2013 på 4.517.337,- kroner, samtidig som det ble nedlagt 39.863 arbeidstimer i humant arbeid. Det ble også donert 11.195 Kiwanisdukker til helsevesenet. Dette er en dukke i seilduk som benyttes terapeutisk av leger/sykepleiere, hvor de tegner og forklarer på dukken hva som skal gjøres med barnet på sykehuset.

KIWANIS Club Kristiansand ble etablert 16 februar 1979, og har siden den gang drevet humanitært arbeid i byen.

Klubben består i dag av 29 medlemmer, og har medlemsmøte hver tirsdag på Seilloftet i Gjestehavna Kristiansand med et variert program.

Her har vi det sosialt og trivelig sammen, men det viktigste er imidlertid at vi som klubb kan imøtekomme mennesker som har et eller annet behov, uten å måtte trekke inn kommunale eller private instanser. Deltagelse i slike tiltak gir oss livslang læring og mulighet for å styrke egen kunnskap og kompetanse. Noen trenger hjelp – andre ønsker å hjelpe. Å gi – handler også om å få. Gleden av å bruke oss selv er den betaling man får. Ønsker du å gjøre noe aktivt sammen med venner i et fellesskap, ta gjerne kontakt med oss.

Hovedarrangementet for innsamling av penger til humanitært arbeid i Kristiansand, er vår båtmesse. Her nedlegger klubbens medlemmer en enorm innsats for 15. året på rad. De siste årene har inntekter av messe gitt et overskudd på ca. 200.000,- kroner, som vi har fordelt på ulike humanitære tiltak i nærmiljøet. Her må vi også takke våre utstillere.

Til slutt ønsker vi dere alle velkommen til årets messe i slutten av mai. Det er fri adgang på Gjestebrygga i Kristiansand, hvor det vil bli underholdning, salg av maritimt utstyr og brukskunst og aktiviteter på brygga og på vannet. Velkommen til fine dager i maritimt miljø.

På vegne av Kiwanis Club Kristiansand

Gå til Kiwanis nettside